Women Bathing

From: €26,00

Loading Updating cart...

Paul Cézanne (French, 1839-1906)

Badende kvinder, Ca. 1895,  Olie på lærred, 47 x 77 cm.

Badende Kvinder er et af Cézannes typiske malerier af badende figurer. Karakteristisk er den eksperimenterende malemåde med de mange præcist markerede små strøg, der ligger parallelt op ad hinanden. Cézanne brugte ikke levende modeller, men allerede eksisterende billeder som inspiration til figurerne. Til forskel fra andre malerier, der viser nøgne kvinder, er der intet begær på spil, hverken mellem dem indbyrdes eller i forhold til beskueren, lige som også enhver anden tendens til fortælling er udeladt.

Billedet gengiver ikke en bestemt situation eller et bestemt øjeblik, som et impressionistisk billede ville have gjort, men varierer i stedet et tema, der for Cézanne havde en tidløs karakter. Resultatet er et klassisk billede skabt på moderne præmisser.

Karakteristik

Paul Cézanne indtager med sin radikale og konstruktive malemåde en nøgleposition i kunsthistorien. Hans på alle måder skelsættende og modernistiske værk har inspireret mange kunstnere i det 20. århundrede.

Stilart: Postimpressionisme


Bathing Women, C. 1895, Oil on canvas, 47 x 77 cm.

The picture is one of Cézanne’s typical paintings of bathers. A characteristic feature is the experimental painting method with the many precisely emphasized small strokes lying parallel to one another. Cézanne did not use living models, but existing pictures, as inspiration for his figures. Unlike other paintings showing nude women, there is no desire at play here, neither among the figures themselves nor in relation to the spectator, just as any tendency towards narrative is avoided.

The picture does not show us a particular situation or moment, as an Impressionist picture would; instead it varies a theme that for Cézanne had a timeless character. The result is a classical picture created on modern terms.

Characteristics

With his radical, constructive way of painting, Cézanne holds a key position in the history of art. His work, in every way epoch-making and modernist, has inspired many artists in the 20th century.

Style: Post impressionism

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.