Flowering Plum Tree, Éragny

From: €26,00

Loading Updating cart...

Camille Pissaro (Danish-French, 1830 - 1903)

Blomstrende blommetræer, Éragny. Kunstnerens hjem, 1894,  Olie på lærred, 60 x 73 cm.

Pissarro beskæftigede sig fortrinsvis med de nære, udendørs omgivelser. Han var interesseret i at vise dagligdagslivet omkring familiens hus, i landsbyen eller på marken. Hans malerier er tit pittoreske på en måde, der tildels er inspireret af Corot og Millet.

I 1884 bosatte Pissarro sig med sin familie i Éragny nordvest for Paris. Motivet her er fra husets have, og viser den badet i et flimrende forårslys. Koncentrationen er lagt omkring lysspillet i de blomstrende frugttræer, og Pissarro har til fulde udnyttet den impressionistiske tekniks gennemslagskraft.

Karakteristik

Camille Pissarro var den ældste i gruppen af impressionistiske malere. Han deltog i alle de otte legendariske impressionistudstillinger og kom til at indtage en slags kunstnerisk faderrolle i forhold til bl.a. Gauguin. Centralt for hans maleri er den meget konsekvente udforskning af, hvad man kunne kalde en klassisk impressionisme, kun afbrudt af en periode i slutningen af 1880’erne hvor han for en tid sluttede sig til pointilisterne.

Stilart: Impressionisme


Plum Trees in Blossom, Éragny, 1894, Oil on canvas, 60 x 73 cm.

Pissarro mainly dealt with the close outdoor surroundings. He was interested in showing everyday life around the family’s house, in the village or in the fields. His paintings are often picturesque in a way partly inspired by Corot and Millet.

In 1884 Pissarro and his family moved to Éragny, north-west of Paris. This motif is from the garden of the house there, and shows it bathed in a shimmering spring light. The concentration is on the play of light in the flowering fruit trees, and Pissarro has fully exploited the impact of the Impressionistic techniques.

Characteristics

Pissarro was the oldest of the group of Impressionist painters. He exhibited at all eight legendary Impressionist Exhibitions and came to play the role of a kind of artistic father figure to among others Gauguin. A central feature of his painting is the very consistent exploration of what could be called a classic Impressionism, only interrupted by a period at the end of the 1880s when he joined the Pointillists for a while.

Style: Impressionism

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.