The Ruse, Roe Deer Hunting Episode, Franche-Comté

From: €26,00

Loading Updating cart...

Gustave Courbet (French, 1819 - 1877)

Vildsporet, jagtscene med rådyr, Franche-Comté, 1866,  Olie på lærred, 97 x 130 cm.

Det var helt typisk for Courbet, at han fokuserede på et jagtmotiv som dette i stort format. Billedet har en særegen dramatik indbygget i måden hvorpå de springende rådyr er fikserede og stivnede, mens den stillestående natur synes i bevægelse. Courbet fik denne effekt frem ved at male dyrene meget detaljeret og glatte i overfladen og i modsætning hertil brugte han en mere ekspressiv paletkniv-teknik til at gengive snelaget i skovbunden.

Den hvide maling er smurt ovenpå det mørke landskab med paletkniven og skaber et meget nuanceret og nærgående billede af snedækkets overflade.
Maleriet er et udtryk for Courbets insisteren på en subjektiv realisme, der via malemåden skaber et nærvær mellem betragter og billede.

Karakteristik

Gustave Courbet banede vejen for, at hverdagsagtige begivenheder kunne skildres i stort format i maleriet. Han manifesterede sig på modernistisk vis som avantgarde-kunstner bl.a. ved at opføre en “Pavillon du Réalisme” (Realismens Pavillion) til at udstille sine egne værker i forbindelse med Verdensudstillingerne i Paris i 1855 og 1867. Courbets kompromisløse holdning både i liv og værk har haft betydning for de efterfølgende generationer af kunstnere.

Stilart: Realisme


The Ruse, Roe Deer Hunting Episode, Franche-Comté, 1866, Oil on canvas, 97 x 130 cm.

It was quite typical of Courbet to focus on a hunting motif like this in a large format. The picture has a distinctive dramatic quality, inherent in the way the leaping deer are fixed and rigid, while the static natural surroundings seem to be in motion. Courbet produced this effect by painting the animals in great detail with smooth surfaces, and in contrast using a more expressive palette knife technique to render the carpet of snow in the undergrowth. The white paint is spread over the dark landscape with the palette knife and creates a very subtle, intimate picture of the surface of the snow-cover.

The painting is an expression of Courbet’s insistence on a subjective realism which, thanks to the painting method, creates an intimacy between the observer and the picture.

Characteristics

Courbet prepared the ground so that everyday events could be rendered in large formats in painting. He made his mark as a modernist avant-garde artist, among other ways, by building a Pavillon du Réalisme (Pavilion of Realism) to exhibit his own works in connection with the World Exhibitions in Paris in 1855 and 1867. Courbet’s uncompromising attitude in his life and work has been important to subsequent generations of artists.

Style: Realism

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.