The Buildings of the Asiatic Company

From: €26,00

Loading Updating cart...

Vilhelm Hammershøi (Danish, 1864 - 1916)

Asiatisk Compagnis bygninger, set fra St. Annæ Gade på Christianshavn, København, 1902,  Olie på lærred

Hammershøi har her malet udsigten fra sin lejlighed på Christianshavn. Udsynet er dog stærkt begrænset på grund af tåge, og det bliver således den knugende tomhed, der fremstår som det centrale motiv i billedet.

Vilhelm Hammershøi kredsede hele sit liv omkring nogle ganske få motiver - portrætter af den nærmeste familie og venner, interiørbilleder fra sit hjem, monumentale bygninger i København og London samt sjællandske landskaber. De samme motiver går igen og igen. Der er ingen handling i billederne, som alle er præget af én bestemt grundholdning: bag den ydre ro og ubevægelighed fornemmer man et udefinerligt, lurende og faretruende element. Hans farveskala er stærkt begrænset og domineres helt af en stor variation af gråtoner.

Her er det et motiv, som nærmest var lige uden for Hammershøis vinduer. Fra sin bolig i Strandgade på Christianshavn i København kunne han se tværs over gaden mod handels­firmaet Asiatisk Kompagnis bygninger: et senbarokt palæ og et tilhørende pakhus, bygget omkring en port. Det var dog fra en tilstødende gade, Sankt Annægade, han fandt motivet til flere malerier: de to bygninger betragtet frontalt og med tomrummet imellem dem som billedets centrum. Gennem portåbningen kunne han se tværs over havnen mod det egentlige København. Men på malerierne er udsynet stærkt begrænset på grund af tåge - hvilket kun yderst sjældent er tilfældet i virkeligheden. Herved bliver den knugende tomhed det centrale motiv i billedet.

I dette maleri, der er ufuldført og udateret, ses antydninger af master, som muligvis - og muligvis ikke - skulle trækkes tydeligt op. På et andet maleri, som han udførte i 1902 (privat­eje), ses masterne på et enkelt skib, mens man i et tredie fra 1907 (privateje) intet ser mellem husene ud over tomheden. Ved udførelsen af denne version af motivet har han støttet sig til et bevaret fotografi, der viser de to bygninger i præcis samme synsvinkel - deraf de lidt "skæve" perspektiviske linier i arkitekturen. I de to andre malerier er synsvinklen forskudt en anelse, hvilket antyder, at de begge kan være udført bagefter dette billede, måske med støtte fra et andet fotografi.


The Buildings of the Asiatic Company, seen from St. Annæ Street, Copenhagen, 1902, Oil on canvas

Hammershøi painted the view from his apartment in Christianshavn. Visibility is severely limited because of the fog and it becomes the oppressive emptiness that appears as the central motif in the picture.

Vilhelm Hammershøi circled his entire life around a very few subjects - portraits of the immediate family and friends, interiors from his home, monumental buildings in Copenhagen and London along with Zealand landscapes. The same motives appear again and again. There is no action in the pictures, all of which are characterized by one basic premise: behind the outer calmness and immobility you sense an indefinable, looming and menacing element. His color palette is very limited and is totally dominated by a large variety of shades of gray.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image.
Delivered fully strung, ready for hanging.

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.