A broholmer dog looks at an eghjort

From: €26,00

Loading Updating cart...

Otto Bache (Danish, 1839-1927)

En broholmerhund ser på en eghjort, 1871
Olie på lærred, 82 x 112 cm.

Otto Bache havde en umanerlig skarp iagttagelses- og indlevelsesevne, når det kom til skildringen af dyr. I dette detaljerede dyrestudie af en broholmerhund er alt fra den løse halshud til benenes kraftige muskulatur skildret med stor omhu. På jorden kravler en eghjort, som hunden nysgerrigt snuser til. Baggrunden domineres af mørke farvenuancer, mens et intenst frontalt lys belyser folderne i hundens hud samt dens muskuløse anatomi. Motivet er et forstudie til maleriet Efter vildsvinejagten fra 1876 (SMK), hvori flere jagthunde og en jæger optræder rundt om et skudt vildsvin.

Den danske maler Otto Baches tidlige oeuvre er præget af nationalromantiske skildringer af almuen, men det er i særdeleshed for sin senere mestring af portrættet såvel som historie og dyremaleriet, at maleren Otto Bache har fået en plads i dansk kunsthistorie.

I en alder af blot 10 år blev Bache optaget på Kunstakademiet i København og livet igennem var han tilknyttet denne skole, først som elev og sidenhen som professor og direktør. Hans stil var præget af den akademiske, detaljerige naturalisme som Eckersberg introducerede, men mødet med modernismens nye strømninger i Paris fik stor betydning for Baches kolorit, lysskildring og motivvalg. Bache var en af de første til at bringe det nye franske maleri til Danmark i årene omkring 1870, men modsat sine samtidige Krøyer og Philipsen, holdt Bache i højere grad fast i den traditionelle skoles malemåde. Dette gjorde ham populær i konservative kredse som Kongehuset, til hvilket Bache leverede flere portrætter og historiemalerier. Det har dog også betydet, at Bache ofte er blevet nedvurderet af sin eftertid.


A Broholmer dog looking at a stag beetle, 1871
Oil on canvas, 82 x 112 cm.

Otto Bache had an unmistakably sharp observation and empathy when it came to the portrayal of animals. In this detailed animal study of a broholmer dog, everything from the loose neck to the muscles of the legs is portrayed with great care. On earth crawls an eghjort, which the dog curiously snouts. The background is dominated by dark color shades, while an intense frontal light illuminates the folds in the dog's skin as well as its muscular anatomy. The motif is a preliminary study of the painting After the wildlife hunt from 1876 (SMK), in which several hunting dogs and a hunter appear around a shot wild boar.

The Danish painter Otto Bach's early oeuvre is characterized by national romantic depictions of the general, but it is especially for his later mastering of the portrait as well as history and animal painting that painter Otto Bache has gained a place in Danish art history .

At the age of just 10 years, Bache was admitted to the Academy of Arts in Copenhagen and his life was associated with this school, first as a student and later as a professor and director. His style was characterized by the academic, detailed naturalism introduced by Eckersberg, but the encounter with modernism's new currents in Paris was of great importance to Bach's color scheme, light shading and subject choices. Bache was one of the first to bring the new French painting to Denmark in the years around 1870, but opposite his contemporary Krøyer and Philipsen, Bache more closely stuck in the traditional school's painting style. This made him popular in conservative circles like the royal house, to which Bache delivered several portraits and story paintings. However, it has also meant that Bache has often been underestimated by its posterity.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.