Girl Peeling Apples

From: €26,00

Loading Updating cart...

Gabriel Metsu (Dutch, 629-1667)

En pige, der skræller æbler, u.å.
Olie på træ, 24,5 x 20 cm.

Dette lille maleri er formentlig fra den sene periode i Metsus liv, hvor tyste skildringer af hverdagslivet blandt bønder, borgere og tyende bliver mere gennemgående. Centralt i maleriet er den unge kvindes ansigt og hendes venstre hånd, der holder et fint, rødt æble. Hun sidder let foroverbøjet, som var hun standset i en bevægelse, hensunken i egne tanker med et indadskuende blik, der giver maleriet et stille drømmende udtryk. En gruppe træer i baggrunden, hvorigennem aftenrøden anes, giver dybde til kompositionen, og pigens hvide hovedtøj, krave og forklæde skaber store, harmoniske farveflader af lys omkring hendes ansigt og hånden med æblet. På bordets kant har kunstneren signeret maleriet G Metsu.

Gabriel Metsu var hollandsk maler. Han siges at have været elev af en af Rembrandts lærlinge, Gerrit Dou. Metsu specialiserede sig i en tidlig alder i genrebilleder, portrætter og historiske malerier i stil med blandt andet Jan Steens. Senere i livet blev hans malerier mere dæmpede i koloritten og motiverne beslægtede med de store flamske barokmalere Jan Vermeer og Pieter de Hoochs fremstillinger af det stilfærdige huslige borgerliv i datidens Holland. Metsu udviklede en personlig malestil med en karakteristisk lidt bølget penselføring, der gør konturerne bløde og let udviskede. Hans tilgang til motivet var generelt mere levende, end man ellers så det i samtiden blandt Leidens kunstnerkredse.


Girl Peeling Apples, n.d.
Oil on panel, 24,5 x 20 cm.

This little painting is probably from the late period in Metsu's life, where the silent depictions of everyday life among peasants, citizens and tribes become more thorough. At the center of the painting is the young woman's face and her left hand holding a nice red apple. She is easily overtaken, as if she had stopped in a movement, conceived in her own thoughts with a breathtaking look, giving the painting a quiet dreamy expression. A group of trees in the background through which the evening reddenes give depth to the composition, and the girl's white headwear, collar and apron creates large harmonious color areas of light around her face and hand with the apple. At the edge of the table, the artist has signed the painting G Metsu.

Gabriel Metsu was a Dutch painter. He is said to have been a student of Rembrandt's apprentices, Gerrit Dou. Metsu specialized in an early age in genre images, portraits and historical paintings in the style of, among others, Jan Steens. Later in his life, his paintings became more attenuated in the color scheme and the motives related to the great Flemish baroque painters Jan Vermeer and Pieter de Hooch's representations of the quiet, homely life of contemporary Dutch. Metsu developed a personal paint style with a characteristic slightly wavy brushing that makes the outlines soft and easily worn out. His approach to the subject was generally more alive than one might see in the contemporary art of Leiden's artist circle.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.