Moving day scene

From: €26,00

Loading Updating cart...

Wilhelm Marstrand (Danish, 1810-1873)

En flyttedagsscene, 1831
Olie på lærred, 43 x 50 cm.

En ung, værdigt udseende kvinde med en ældre kvinde og to små børn, jages på porten af en bistert udseende husvært, mens en trind kone dirigerer flyttemænd med et flyttelæs på rette vej. Det er en detaljerig, satirisk scene, der udspiller sig for beskuerens øje. Værket er et godt eksempel på Marstrands fortællende maleri med københavnske hverdagsmotiver fra før 1836. I sin flyttedagsscene ironiserer han over Københavnernes evige flytteri, og motivet er inspireret af Henrik Hertz´s vaudeville Flyttedagen fra 1828. Kunstneren har sammensat motivet af både realistiske, fantastiske og symbolske elementer. Dette er med til at give maleriet et scenografisk præg, som af en scene, hvorpå udspilles øjebliksbilleder fra hverdags-København i 1830’erne.

Marstrand var blandt C. W. Eckersbergs elever og var, som den eneste af disse, meget optaget af det fortællende og illustrerende maleri. Marstrand dyrkede genremaleriet, litterære motiver, portrætmaleriet samt i de senere år historiemaleriet. Han var meget brugt som portrætmaler og malede blandt andet en række portrætter af medlemmerne af familien Hage. Marstrand rejste gennem hele sit liv i de store europæiske lande som Italien, Frankrig, Tyskland og England. Han var i særlig grad optaget af Italien, hvor han opholdt sig i en årrække. Herfra blev han storleverandør af pudsige, rørende, ofte morsomme eller ironiske skildringer fra det italienske folkeliv, der fascinerede ham.


Moving day scene, 1831
Oil on canvas, 43 x 50 cm.

A young woman with a worthy appearance with an elderly woman and two young children is hunted at the gate of a bister homeowner, while a drowning wife directs migrant workers with a moving glass on the right track. It is a detailed satirical scene that stands out for the viewer's eye. The work is a good example of Marstrand's narrative painting with Copenhagen everyday motives from the time before 1836. In his relegation scene, he ironizes the evolving evolving of the Copenhageners, and the motif is inspired by Henrik Hertz vaudeville Moving Day from 1828. The artist has put together the subject with both realistic, amazing and symbolic element. This helps to give the painting a scenographic touch, such as a scene where snapshots from everyday Copenhagen in the 1830s are played.

Marstrand was among CW Eckersberg's students, who, as the one of them, were very interested in the narrative and descriptive painting. Marstrand-admired genre painting, literary motives, portrait painting and in recent years of history measurement. He was often employed as a portrait painter and painted a number of portraits of among other members of the Garden family. Marstrand traveled throughout Europe to the major European countries like Italy, France, Germany and England. He was especially impressed by Italy, where he stayed for several years in a row. Here he became a major supplier of funky, moving, often entertaining or ironic depictions from the Italian folklore that fascinated him.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.