A Sitting Nubian

From: €26,00

Loading Updating cart...

Martinus Rørbye (Danish, 1803-1848)

En siddende nubier, Rom, 1839
Olie på lærred, 75 x 61 cm.

Rørbye havde en stor interesse for fremmedartede motiver, som han havde rig mulighed for at opspore på sine rejser rundt i verden. Det er karakteristisk for Rørbye, at han gengav, hvad han så med næsten etnografisk nøjagtighed. Dette usædvanlige portræt af en nubier tilhører denne motivgruppe, men har samtidig noget anderledes intimt over sig. Rørbye mødte ham i Rom i 1839 og fik straks lyst til at male ham. Senere gentog han maleriet hele to gange, hvilket vidner om hans åbenlyse fascination af manden, som han har skildret med varm indlevelse og sympati. At manden ryger en cigaret bidrager til motivets eksotiske karakter, da hvide cigaretter på den tid, billedet er malet, endnu ikke var blevet almindelige.

Rørbye blev født ind i en dansk embedsfamilie i Norge, men flyttede som barn med familien til Danmark. Han var akademiuddannet under C.W. Eckersberg, fra hvem han videreførte den saglige og virkelighedsnære holdning til motiverne. Rørbye var rejselysten og rejste længere omkring end nogen anden af de danske guldalderkunstnere. Blandt andet var han i Norge, Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet, hvor han udførte talrige penne- og olieskitser foran motiverne til senere brug i malerier. I 1844 blev Rørbye professor på Kunstakademiet, men døde fire år senere af sygdom.


A Sitting Nubian, Rome, 1839
Oil on canvas, 75 x 61 cm.

Rørbye had a keen interest in strange motives, as he had ample opportunity to track down on his travels around the world. It is characteristic of Rørbye that he returned what he saw with almost ethnographic accuracy. This unusual portrait of a nubier belongs to this subject group, but at the same time something different is intimately over. Rørbye met him in Rome in 1839 and immediately wanted to paint him. Later he repeated the painting twice, indicating his obvious fascination with the man, as he has portrayed with warm empathy and sympathy. The fact that the man smokes a cigarette contributes to the exotic character of the motif, as white cigarettes at the time the picture is painted had not yet become commonplace.

Rørbye was born into a Danish official family in Norway, but moved as a child with the family to Denmark. He was a graduate of CW Eckersberg, from whom he continued the actual and realistic attitude towards the motives. Rørbye was the travel light and traveled further than any other Danish artist. Among other things he was in Norway, France, Italy, Greece and Turkey, where he performed numerous pen and oil kits in front of the motives for later use in paintings. In 1844, Rørbye became professor at the Academy of Fine Arts, but died four years later of illness.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.