An Egyptian Fellah Woman with her Baby

From: €26,00

Loading Updating cart...

Elisabeth Jerichau Baumann (Danish, 1819 - 1881)

En egyptisk fellahkvinde med sit barn, 1872, Olie på lærred

Baumann var en sjælden kunstner i sin tid: Både fordi hun var kvinde men også pga. hendes usædvanlige åbenhed overfor det fremmede. Billedet her er et udpræget eksempel på Baumanns sans for det erotiske og sanselige.

Maleriet af den ægyptiske landarbejder hører til de mest bemærkelsesværdige blandt Jerichau Baumanns orientalske motiver. Nøgenheden under det tynde silkestof, de eksotiske smykker, den rødmende aftenhimmel og de mørke farver giver det en sanselighed, som også må have gjort indtryk i de mere kropsfornægtende 1870’ere.

Elisabeth Jerichau Baumann indtager i det hele taget en særstilling i dansk kunst i årene efter 1850. Med sin polsk-tyske baggrund havde hun en videre horisont end de fleste danske kunstnere, der primært stræbte efter at indkredse det danske særpræg. Hun udviste en åbenhed over for det fremmedartede og eksotiske, som var sjælden i Danmark på den tid, og hendes eneste egentlige sidestykke er H. C. Andersen. Kunstnerens rejselyst førte hende til både Tyrkiet, Grækenland og Ægypten (1869-70 og 1874-75) og gav hende et rigt reservoir af orientalske motiver.


An Egyptian Fellah Woman with her Baby, 1872, Oil on canvas

Baumann was a rare artist in her own day. Partly because she was a woman, but also because of her unusual openness towards the exotic and the unknown. This painting is an excellent example of Baumann’s keen sense for the erotic and the sensuous.

This painting of an Egyptian farm worker is among the most striking of Jerichau Baumann’s oriental scenes. The nudity beneath the sheer silk fabric, the exotic jewellery, the reddening evening sky, and the dark colours all infuse it with a sensuous quality that must have had a strong impact in the 1870s, a time when the body was still viewed with suspicion.

Indeed, Elisabeth Jerichau Baumann occupies a unique position within Danish post-1850 art in more ways than one. Hailing from a Polish-German background, she had a wider horizon than most Danish artists, who would primarily strive to identify and cultivate the uniquely Danish. She had an openness to all things foreign and exotic that was rarely seen in Denmark at the time; her only real match in that regard would be Hans Christian Andersen. The wanderlust of an artist took her to Turkey, Greece, and Egypt (1869-70 and 1874-75), furnishing her with a rich fount of oriental motifs.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image.
Delivered fully strung, ready for hanging.

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.