Romans Gathered for Merriment at an Osteria

From: €26,00

Loading Updating cart...

Wilhelm Marstrand (Danish, 1810-1873)

Romerske borgere forsamlet til lystighed i et osteri, 1839
Olie på lærred, 74 x 97 cm.

I 1836 rejste Marstrand til Rom, hvor han blev i cirka fem år. Her udførte han adskillige malerier med mere eller mindre iscenesatte motiver fra romernes hverdage og fester. I et osteri i Rom er der dans og festlig stemning med masser af lokalkolorit, god mad og drikke. Til venstre ses en gruppe mørkklædte herrer. Det er medlemmer fra den danske kunstnerkoloni i Rom, blandt andet Jørgen Sonne, Jørgen Roed og Constantin Hansen. De er sammen med et par fornemme gæster, blandt andet bestilleren af maleriet, der ses løfte et glas, hofvinhandler og etatsråd Christian Waagepetersen. Kontrasterne mellem nord og syd fascinerede Marstrand, og hans skildring af romerne er idylliseret, farverig og charmerende. Motivet har som ofte i kunstnerens folkerige malerier et stærkt scenografisk præg.

Marstrand var blandt C. W. Eckersbergs elever og var, som den eneste af disse, meget optaget af det fortællende og illustrerende maleri. Marstrand dyrkede genremaleriet, litterære motiver, portrætmaleriet samt i de senere år historiemaleriet. Han var meget brugt som portrætmaler og malede blandt andet en række portrætter af medlemmerne af familien Hage. Marstrand rejste gennem hele sit liv i de store europæiske lande som Italien, Frankrig, Tyskland og England. Han var i særlig grad optaget af Italien, hvor han opholdt sig i en årrække. Herfra blev han storleverandør af pudsige, rørende, ofte morsomme eller ironiske skildringer fra det italienske folkeliv, der fascinerede ham.


Romans Gathered for Merriment at an Osteria, 1839
Oil on canvas, 74 x 97 cm.

In 1836 Marstrand traveled to Rome, where he stayed for about five years. Here he performed several paintings with more or less staged motifs from Roman weekdays and celebrations. In an osteria in Rome there is a dance and festive atmosphere with lots of local color, good food and drinks. To the left is a group of dark-haired gentlemen. There are members from the Danish artists' colony in Rome, including Jørgen Sonne, Jørgen Roed and Constantin Hansen. Together with a couple of distinguished guests, including the artist of the painting, you can see a glass, a courtwoman and Christian Waagepetersen, a councilor. The contrasts between north and south fascinated Marstrand, and his depiction of the Romans is idyllic, colorful and charming. As in the artist's folk-like paintings, the motif has a highly scenographic touch.

Marstrand was among CW Eckersberg's students, who, as the one of them, were very interested in the narrative and descriptive painting. Marstrand-admired genre painting, literary motives, portrait painting and in recent years of history measurement. He was often employed as a portrait painter and painted a number of portraits of among other members of the Garden family. Marstrand traveled throughout Europe to the major European countries like Italy, France, Germany and England. He was especially impressed by Italy, where he stayed for several years in a row. Here he became a major supplier of funky, moving, often entertaining or ironic depictions from the Italian folklore that fascinated him.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.