Harvest

From: €26,00

Loading Updating cart...

L.A. Ring (Danish, 1854 - 1933)

I Høst, 1885, Olie på lærred

Landarbejderen er L.A. Rings bror, Ole Peter Andersen, og det er ved hans gård i Tehusene ved Fakse på Sydsjælland, at billedet er malet.

Skildringen af hverdagssituationer
I mange af sine værker skildrede Ring jævne folk i hverdagssituationer, ofte i de sjællandske landsbysamfund, som han gennem sin opvækst og senere bosættelser var nært knyttet til.

Rings politiske bevidsthed og ateistiske livsholdning
Tilgangen til motivet er præget af Rings politiske bevidsthed og ateistiske livsholdning, udviklet under indtryk af Georg Brandes (1842-1927), Henrik Pontoppidan (1857-1943) og J.P. Jacobsens (1847-1885) forfatterskaber. Kunstnerisk har forbilledet været den franske maler Jean-François Millets (1814-1875) beundrede gengivelser af det hårde og nøjsomme liv på landet.

Monumentalt portræt af landarbejderen
Det er et monumentalt portræt, ikke af broderen, hvis ansigt jo nærmest er skjult, men af landarbejderen som type, som kraftfuld bærer af Rings revolutionære forhåbninger. Men det er også en skildring af manden med leen, der mejer kornet ned og dermed af menneskets udspændthed mellem livet, den fuldmodne kornmark, og den uundgåelige død.

Den ekstremt høje horisontlinje er meget karakteristisk for Rings værker. Her sikrer den, at høstmanden ikke rager op i himlen, men forbliver ved og i jorden.


Harvest, 1885, Oil on canvas

The labourer is the brother of L.A. Ring, Ole Peter Andersen, and the picture was painted at his farm in Tehusene at Fakse on South Zealand.

The depiction of everyday situations
Many of Ring’s works depict common people in everyday situations, often scenes from those Zealand village communities that he was so closely linked to through his childhood and subsequent homes in adulthood.

Ring's political awareness and atheistic outlook
Ring’s approach to the scene is stamped by his political awareness and atheistic outlook, developed under the influence of the writings of Georg Brandes (1842-1927), Henrik Pontoppidan (1857-1943) and J.P. Jacobsen (1847-1885). A visual precursor was the French painter Jean-François Millet’s (1814-1875) much admired renditions of hard, frugal rural life.

A monumental portrait of the agricultural labourer
It is a monumental portrait - not of the brother, whose face is virtually hidden, but of the agricultural labourer as a type, as a powerful bearer of Ring’s hopes of revolution. It is also, however, a picture of the Reaper mowing down the cornfields, thereby presenting an image of man’s position suspended between life - the ripe cornfield - and inevitable death. The extremely high horizon is very typical of Ring’s works. Here it serves to prevent the reaper from reaching up into the sky, keeping him firmly grounded.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image.
Delivered fully strung, ready for hanging.

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.