Italian woman waving from a window

From: €26,00

Loading Updating cart...

Wilhelm Marstrand (Danish, 1810-1873)

Italienerinde, der hilser fra et vindue, u.å.
Olie på pap, 40 x 30 cm.

Under sine ophold i Italien blev Marstrand dybt fascineret af de italienske kvinder og deres forførende skønhed. Mange af dem blev foreviget i kunstnerens skitser og malerier. Med inspiration fra Goethes Romerske Elegier blev mødet mellem en yndig italiensk frøken og hendes elsker et tilbagevendende tema. I denne skitse antydes elskerens tilstedeværelse dog kun ved den inviterende hilsen, som den unge kvinde sender fra sit vindue. Kærlighedens beruselse og frugtbarhed understreges af vinranken, der snor sig op over kvinden og indrammer kompositionen. Under vinen blomstrer den smukke, men også giftige nerie (oleander), der i græsk mytologi blev forbundet med den tragiske romance mellem Hero og Leander.

Marstrand var blandt C. W. Eckersbergs elever og var, som den eneste af disse, meget optaget af det fortællende og illustrerende maleri. Marstrand dyrkede genremaleriet, litterære motiver, portrætmaleriet samt i de senere år historiemaleriet. Han var meget brugt som portrætmaler og malede blandt andet en række portrætter af medlemmerne af familien Hage. Marstrand rejste gennem hele sit liv i de store europæiske lande som Italien, Frankrig, Tyskland og England. Han var i særlig grad optaget af Italien, hvor han opholdt sig i en årrække. Herfra blev han storleverandør af pudsige, rørende, ofte morsomme eller ironiske skildringer fra det italienske folkeliv, der fascinerede ham.


Italian woman waving from a window. n.d.
Oil on cardboard, 40 x 30 cm.

During her stay in Italy Marstrand became deeply fascinated by the Italian women and their seductive beauty. Many of them were conceived in the artist's sketches and paintings. Inspired by Goethe's Roman Elegier , the meeting of a lovely Italian Miss and her lover became a recurring theme. In this outline, however, the presence of the lover is indicated only by the inviting greeting that the young woman sends from her window. The drunkenness and fertility of love are emphasized by the vine that stretches over the woman and frames the composition. Under the wine, the beautiful, but also poisonous nerie (oleander) flourishes, which in Greek mythology was associated with the tragic romance between Hero and Leander.

Marstrand was among CW Eckersberg's students, who, as the one of them, were very interested in the narrative and descriptive painting. Marstrand-admired genre painting, literary motives, portrait painting and in recent years of history measurement. He was often employed as a portrait painter and painted a number of portraits of among other members of the Garden family. Marstrand traveled throughout Europe to the major European countries like Italy, France, Germany and England. He was especially impressed by Italy, where he stayed for several years in a row. Here he became a major supplier of funky, moving, often entertaining or ironic depictions from the Italian folklore that fascinated him.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.