Landscape at Øresund

From: €26,00

Loading Updating cart...

Jens Juel (Danish, 1745-1802)

Landskab ved Øresund, ca. 1800
Olie på lærred, 55 x 76 cm.

Motivet er et nordsjællandsk sommerlandskab med det parti af Øresund nord for Skodsborg, hvor landstedet Aggershvile til højre i billedet stadig ligger. Ude i sundet ligger øen Hven. Gengivelsen af landskabet og atmosfæren er udført med en fintfølende kolorit, der var typisk for Juel. Det vide prospekt er opbygget med en traditionel opdeling af billedets planer. Maleriet er en hyldest til landboreformernes og den florissante handelsperiodes velstående og fredelige Danmark, hvor bønder og borgere lever i harmonisk samdrægtighed i et kultiveret landskab, mens de mange sejlskibe ude på Øresund vidner om dynamik og optimisme.

Jens Juel var 1700-tallets førende portrætmaler i Danmark. Han fik sin første uddannelse i Hamborg, hvor byens borgerlige smag for den nederlandske malertradition prægede ham. Tilbage i Danmark vandt Juel i 1771 Akademiets guldmedalje, og modtog året efter midler til en længere uddannelsesrejse, der blandt andet gik til Tyskland, Rom, Schweitz og Paris. Kunstneren modtog mange portrætbestillinger fra især borgerskabet og adelen og blev på kort tid landets ubestridte hofmaler. Hans portrætter er kendetegnet ved en empatisk menneskeskildring. Juel var desuden en fin kolorist og hans portrætter har et anstrøg af elegance, figurativ enkelhed og psykologisk karakteristik.


Landscape by the Sound, c. 1800
Oil on canvas, 55 x 76 cm.

The motif is a northern Zealand summer landscape with the part of Øresund north of Skodsborg, where the country house Aggershvile is still in the picture. Out of the strait lies the island Hven. The rendering of the landscape and the atmosphere is done with a delicate color scheme that was typical of Juel. The wide prospectus is structured with a traditional breakdown of the image plans. Painting is a tribute to the wealthy and peaceful Denmark of the landforms and the flourishing trading period, where farmers and citizens live harmoniously in a cultivated landscape, while the many sailing ships in the Sound show evidence of dynamism and optimism.

Jens Juel was the 18th century leading portrait painter in Denmark. He received his first education in Hamburg, where the city's bourgeois taste for the Dutch painter tradition impressed him. Back in Denmark, Juel won the Academy Gold Medal in 1771, receiving the year after funding for a longer education trip, which included Germany, Rome, Switzerland and Paris. The artist received many portrait orders from especially the bourgeoisie and the nobility and soon became the country's undisputed court painter. His portraits are characterized by an empathetic human depiction. Juel was also a nice colorist and his portraits have a touch of elegance, figurative simplicity and psychological characteristic.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.