Le Moulin de la Galette

From: €26,00

Loading Updating cart...

Pierre-Auguste Renoir (French, 1841-1906)

Le Moulin de la Galette, 1875-76,  Olie på lærred, 65 x 85 cm.

På Musée d’Orsay i Paris hænger blandt mange af impressionisternes hovedværker billedet Dans på Le Moulin de la Galette (1876), af Renoir. På Ordrupgaard hænger skitsen til det berømte billede.

Renoir stræbte efter at vise en flimrende dynamik som kunne give indtryk af en umiddlebar, øjebliksbestemt sansning. Men selve maleprocessen var ikke så flygtig. Han brugte lang tid på at forberede og fuldføre maleriet både på stedet og i atelieret. Netop dette er i sig selv et spændende paradox ved impressionismen: at man vil gengive en flygtighed, men at flygtigheden ophører, når man fastholder den. Derfor indlejres flygtigheden ofte i de tydelige, abrupte penselstrøg og i de lysglimt, som især Renoir mestrede at male.

Alle disse træk har medvirket til at grundlægge nutidens opfattelse af det moderne storbyliv, som det udfoldede sig i Paris i anden halvdel af 1800-tallet.

Karakteristik

Pierre-Auguste Renoir er en af impressionismens hovedfigurer. Han er især kendt for sine stemningsfulde malerier af forlystelseslivet ved dansestedet Le Moulin de la Galette i Paris samt for sine monumentale billeder af frodige, nøgne kvinder i naturen. Helt centralt for hans maleri er det sanselige udtryk.

Stilart: Impressionisme


Le Moulin de la Galette, 1875-76, Oil on canvas, 65 x 85 cm.

At the Musée d’Orsay in Paris, among many of the masterpieces of the Impressionists, hangs the picture Dance at the Moulin de la Galette, Montmartre by Renoir. At Ordrupgaard hangs the sketch for the famous picture.

Renoir sought to render a shimmering dynamism that could give the effect of direct, instantaneous sense impressions. But the actual painting process was not so transitory. He spent a long time preparing and completing the painting both on the spot and in the studio. Precisely this is a fascinating paradox in Impressionism: that the painter wants to represent the transient, but that the transience ceases when one captures it. So the transience is often embedded in the clear, abrupt brushstrokes and in the glints of light that Renoir in particular was a master of painting.

All these features have helped to create our present-day impression of modern city life as it unfolded in Paris in the second half of the 19th century.

Characteristics

Renoir is one of the principal figures of Impressionism. He is best known for his atmospheric paintings of the attractions of the dancing establishment Moulin de la Galette in Paris, and his monumental pictures of ample nude women in natural surroundings. The expression of the sensual is quite central to his work.

Style: Impressionism

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.