Nightmare

From: €26,00

Loading Updating cart...

Ditlev Blunck (Danish, 1798-1854)

Mareridt, 1846
Olie på lærred, 62 x 49 cm.

Både drift og eufori samt ikke mindre end liv og død optræder side om side i Bluncks mareridtsscene fra 1846. Morgenlysets første stråler oplyser et rodet sovekammer. Urets viser har passeret seks, en himmelsengs klæde er blevet til et scenetæppe, og et pikant drama udfolder sig foran os. En dæmonisk mare med en hares hoved, et menneskes torso og en kats bagparti er trængt ind ad et åbent vindue og sidder nu på skødet af en liggende pige i dyb søvn. Med den ene pote har maren trukket ned i hendes hvide gennemsigtige natkjole så det ene bryst blottes. Den drømmende pige udtrykker dog hverken skræk eller ubehag ved den groteske skabnings nærvær. Tværtimod virker hun med sine lukkede øjne, halvåbne mund og afslappede krop til at befinde sig i en tilstand af sanselig nydelse og velbehag, der belejligt underordner sig søvnen.

Kunstneren har i samtidens ånd interesseret sig for at gengive splittelsen mellem det pæne borgerliv og driften. Et vindpust fra det åbne vindue har taget fat i de borgerlige dyder som pigen har vendt ryggen og spredt dem på gulvet. Nodearket symboliserer et dannelsesideal, som var udbredt i de borgerlige hjem i 1800-tallet. Her hørte musikforståelse og klaverspil med til de unge døtres indførelse i selskabslivet. Noderne ligger nu sammenrullede og forladte på parketgulvet. Den rygvendte bog på tæppet vidner også om, at pigen har kastet bøgernes lærdom fra sig for at kunne give sig helt hen i sansernes vold.


Nightmare, 1846
Oil on canvas, 62 x 49 cm.

Both operation and euphoria and no less than life and death appear side by side in Blunck's nightmare scene from 1846. The first rays of the morning light reveal a messy sleeping chamber. The watch shows have passed six, a four-legged cloth has become a stage rug, and a piquant drama unfolds in front of us. A demonic mare with a hair's head, a human torso, and a kitty's back is penetrated by an open window and is now sitting on the lap of a lying girl in deep sleep. With one paw, the mare pulled down in her white transparent nightgown so one breast was exposed. However, the dreamy girl does not express fear or discomfort in the presence of the grotesque creature. On the contrary, she with her closed eyes, half-open mouth and relaxed body works to be in a state of sensual pleasure and pleasure that conveniently subordinate to sleep.

In the spirit of contemporary times, the artist has been interested in reproducing the split between the nice living life and the operation. A breeze from the open window has grabbed the bourgeois virtues that the girl has turned her back and spread them on the floor. The Nodeark symbolizes a formation ideal, which was prevalent in the bourgeois homes of the 19th century. Here, music comprehension and piano play included the introduction of youngsters into corporate life. The nodes are now rolled and left on the parquet floor. The backed-up book on the rug also testifies that the girl has thrown the books of the beech to be able to give way to the violence of the senses.

Details

The Nivaagaard Collection


The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.