Scene near Sorrento overlooking the Sea

From: €26,00

Loading Updating cart...

Martinus Rørbye (Danish, 1803-1848)

Parti i nærheden af Sorrento med udsigt til havet, 1835
Olie på lærred, 32 x 46,5 cm.

Rørbye har formentlig malet denne skitse foran motivet, der var yndet blandt tidens nordiske malere på rejse i Italien. Den brede hvide terrasse med udsigt over Sorrentobugten var del af et klosterkompleks for munke af kapucinerordnen. En af dem kan ses bagerst i billedet i den karakteristisk enkle, brune kutte med et reb i taljen. Helheden i motivet er klassisk, men det rummer også grafiske og abstrakte maleriske kvaliteter, for eksempel gengivelsen af den høje hvide mur og træernes mørke, organiske aftegning mod den lyse, ensartede himmelflade. Rørbye har tydeligvis været interesseret i lysets fald ned gennem trætoppen og de tunge slagskygger på jorden og på den lave mur mod havet.

Rørbye blev født ind i en dansk embedsfamilie i Norge, men flyttede som barn med familien til Danmark. Han var akademiuddannet under C.W. Eckersberg, fra hvem han videreførte den saglige og virkelighedsnære holdning til motiverne. Rørbye var rejselysten og rejste længere omkring end nogen anden af de danske guldalderkunstnere. Blandt andet var han i Norge, Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet, hvor han udførte talrige penne- og olieskitser foran motiverne til senere brug i malerier. I 1844 blev Rørbye professor på Kunstakademiet, men døde fire år senere af sygdom.


Scene near Sorrento overlooking the Sea, 1835
Oil on canvas, 32 x 46,5 cm.

Rørbye has probably painted this sketch in front of the motif, which was popular among contemporary Nordic painters traveling in Italy. The wide white terrace overlooking the bay of Sorrento was part of a monastery complex of monks of the Capucine Order. One of them can be seen at the back of the image in the characteristic simple brown cut with a rope in the waist. The motif of the motif is classic, but it also contains graphic and abstract paintings, such as the reproduction of the high white wall and the dark, organic trees of the trees against the bright, uniform sky. Rørbye has obviously been interested in the fall of light down the tree top and the heavy impact shadows on the earth and on the low wall to the sea.

Rørbye was born into a Danish official family in Norway, but moved as a child with the family to Denmark. He was a graduate of CW Eckersberg, from whom he continued the actual and realistic attitude towards the motives. Rørbye was the travel light and traveled further than any other Danish artist. Among other things he was in Norway, France, Italy, Greece and Turkey, where he performed numerous pen and oil kits in front of the motives for later use in paintings. In 1844, Rørbye became professor at the Academy of Fine Arts, but died four years later of illness.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.