Section near the Lime Kiln with a View towards Copenhagen

From: €26,00

Loading Updating cart...

Christen Købke (Danish, 1810-1848)

Parti i nærheden af Kalkbrænderiet med udsigt mod København, 1836
Olie på lærred, 34 x 55 cm.

Dette lille maleri er på samme tid et øjebliksbillede af et lille stykke dansk kystland, og et højtideligt billede på noget mere almengyldigt. De få og enkle motiviske virkemidler bidrager til den rolige stemning. Det er en dristig og grafisk stringent komposition med de små solbeskinnede felter, en stor rolig himmelflade og den usædvanligt lave horisont, der genkalder de barokke landskabsmalerier fra 1600-tallet- Samtidig skaber trekantskompositionen med de små bygninger og omkringliggende træer centralt i billedet ro og harmoni. Maleriet er udtryk for en nøjagtig gengivelse af den synlige verden, og samtidig interesse for mindre håndgribelige fænomener som lys og luft, der er gengivet med stor intuitiv følsomhed.

Købke var en af guldalderens mest følsomme skildrere af landskaber. Hans far var bagermester på Kastellet og Købke forblev hele livet meget tæt knyttet til hjemmet og de nære omgivelser, som også var dem han malede. Han var elev af C.W. Eckersberg, der fik stor indflydelse på hans opfattelse af motiv og komposition. Som kunstner var Købke dog mere præget af intuitiv fornemmelse end af principper, hvorfor han nogle steder i kunsthistorien beskrives som pre-impressionistisk. Købkes kompositioner er ofte dristigt anlagt med en næsten fotografisk beskæring. Han malede portrætter og landskaber med særlig sans for farven og foregreb med sine studier ude i naturen den form for friluftsmaleri, der kom til at præge det danske landskabsmaleri senere i 1800-tallet.


Section near the Lime Kiln with a View towards Copenhagen, 1836
Oil on canvas, 34 x 55 cm.

This little painting is at the same time a snapshot of a small piece of Danish coastal land, and a solemn picture of something more universal. The few and simple motivational tools contribute to the calm atmosphere. It is a bold and graphically stringent composition with the small sun-drenched fields, a large calm sky and the exceptionally low horizon that recalls the baroque landscape paintings from the 17th century. At the same time, the triangular composition with the small buildings and surrounding trees is central to the picture calm and harmony . The painting expresses an accurate representation of the visible world, while at the same time interested in less tangible phenomena such as light and air, reproduced with great intuitive sensitivity.

Købke was one of the golden age's most sensitive portraits of landscapes. His father was a baker at Kastellet and Köpke, his whole life remained very close to the home and the close surroundings, which were also the ones he painted. He was a student of CW Eckersberg, who greatly influenced his perception of motives and composition. As an artist, Købke was more characterized by intuitive sense than principles, why he is described as pre-impressionist in some places in art history. Buyer's compositions are often boldly framed with almost photographic pruning. He painted portraits and landscapes with a particular sense of color and anticipated with his studies in nature the kind of outdoor painting that influenced the Danish landscape painting later in the 1800s.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.