Portrait of a 39-year-old woman

From: €26,00

Loading Updating cart...

Rembrandt Harmensz van Rijn (Dutch, 1606-1669)

Portræt af en 39-årig kvinde, 1632
Olie på træ, 76,5 x 59 cm.

Alvorlig og sky ser hun ud, den hollandske borgerkone med det stramt kæmmede hår og den høje pande. Hun tilhørte en religiøs sekt, mennonitterne, der lagde vægt på et fromt og asketisk levned. Ansigtet og pibekraven er stærkt belyst, et eksempel på Rembrandts karakteristiske måde at arbejde med clairobscur-teknikken. Hånden med bønnebogen er en senere kunstners tilføjelse, som måske har skullet føje mere dynamik til kompositionen eller understrege modellens fromhed. Portrættet er det eneste af Rembrandt i Danmark, hvis ægthed aldrig har været betvivlet.

Rembrandts kunst hører til blandt de største og mest betydningsfulde frembringelser i den europæiske kunst. Han har efterladt sig over 2000 værker, der inkluderer både malerier, tegninger og grafik. Rembrandt mestrede alle genrer, men det var særligt inden for portrætkunsten og det religiøse historiemaleri, han udmærkede sig. Den dramatiske brug af lys og betoningen af det momentane, det særegne og det individuelle ved hans figurer og portrætter er nogle af de træk, der gør Rembrandts kunst visionær. I eftertiden har hans teatralske scenarier, hans interesse for maleriets materialitet og det kristent-humanistiske menneskesyn, haft stor betydning for både malere, fotografer og filmskabere.


Portrait of a 39-year-old woman, 1632
Oil on wood, 76.5 x 59 cm.

Seriously shy, she looks, the Dutch citizen's wife with the tight combed hair and the high forehead. She belonged to a religious sect of the Mennonites, who insisted on a perverse and ascetic life. The face and the eyelash are highly illuminated, an example of Rembrandt's characteristic way of working with the clairobscur technology. The hand with the prayer book is a later artist's addendum that may have added more dynamism to the composition or underline the piety of the model. The portrait is the only rembrandt's work in Denmark, whose authenticity has never been questioned.

Rembrandt's art belongs to the biggest and most significant contributions to European art. He left over 2000 works and contains both paintings, drawings and graphics. Rembrandt mastered all genres, but it was especially in the portrait art and religious paintings that he featured. The dramatic use of light and emphasis of the instant, the peculiar and individual in his characters and portraits are some of the features that make Rembrandt's art visionary. After his time, his theatrical scenarios, his interest in painting material and his Christian-humanistic view of humanity had been of great importance to artists, photographers as well as filmmakers.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.