Rainbow at Sea and a Crossing Hunt with other Ships

From: €26,00

Loading Updating cart...

C. W. Eckersberg (Danish, 1783-1853)

Regnbue på søen, en krydsende jagt med nogle andre skibe, 1836
Olie på lærred, 43 x 62 cm.

I marinemaleriet kunne Eckersberg udfolde sin interesse for den objektive, fornuftsbaserede virkelighed og perspektivlæren. Kunstneren nøjedes ikke med at studere skibene på afstand. Han foretog både kortere og længere rejser som passager på skibene, hvor han studerede alt fra vejrlig og sejladsteknikker til skibenes indretning, som han gengav med karakteristisk videnskabelig, detaljeorienteret præcision. Han førte meteorologiske dagbøger, hvori han noterede, hvor meget det regnede, om solen skinnede, vådforhold og temperaturer. Eckersbergs yndlingsskib var af den type man kalder en fregat, der var et fuldrigget hurtigsejlende orlogsskib.

Eckersberg var elev af Nicolai Abildgaard og har i kunsthistorien fået tilnavnet Den danske malerkunsts fader, fordi han var den første professor, der dannede skole og fik en række af de mest kendte guldaldermalere som elever. Han brød med 1700-tallets idealiserende kunst og indførte en ny form for realisme baseret på naturstudier og kompositionsprincipper. I 1810 vandt han Akademiets store guldmedalje, og tilbragte herefter et år som elev hos den store nyklassicistiske maler Jacques-Louis David i Paris. Som den første indførte Eckersberg på Kunstakademiet det direkte naturstudium, og fik herved afgørende betydning for guldalderkunstens udvikling i Danmark. Han fik stor indflydelse på en række unge kunstnere som Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed og Wilhelm Marstrand.


Rainbow at Sea and a Crossing Hunt with other Ships, 1836
Oil on canvas, 43 x 62 cm.

In the naval painting, Eckersberg was able to express his interest in the objective, sense-based reality and perspective theory. The artist did not like to study the ships at a distance. He made both shorter and longer traveling as a passenger on the ships, studying everything from weather and sailing techniques to the ship's interior, as he performed with characteristic scientific detail-oriented precision. He conducted meteorological diaries in which he noted how much it rained if the sun shone, wet conditions and temperatures. Eckersberg's favorite ship was of the type called a frigate, which was a full-fledged fast-moving shipwreck ship.

Eckersberg was a student of Nicolai Abildgaard and in the history of art he has been given the name of the father of the Danish painter, because he was the first professor who formed a school and received a number of the most famous gold age painters as students. He broke the 17th century's idealizing art and introduced a new form of realism based on nature studies and principles of composition. In 1810 he won the Academy's Gold Medal, and then spent one year as a student at the great New-Classical painter Jacques-Louis David in Paris. As the first, Eckersberg introduced at the Art Academy the direct natural study, thus gaining a decisive role in the development of golden age art in Denmark. He influenced a number of young artists such as Martinus Rørbye, Christen Købke, Constantin Hansen, Jørgen Roed and Wilhelm Marstrand.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.