Country Road in the Sabine Hills

From: €26,00

Loading Updating cart...

Peter Christian Skovgaard (Danish, 1817-1875) 

Landevej i Sabinerbjergene, 1854
Olie på lærred, 30 x 37 cm.

I 1854-55 foretog Skovgaard sin første længere dannelsesrejse til Italien. Han var nygift og havde sin hustru Georgia med som ledsager. Det var en rejse, de havde set frem til med længsel. Begge havde store forventninger til mødet med intime landsbysamfund, storslåede landskaber og kulturelle seværdigheder, samt ikke mindst den store italienske malertradition. Turen gik fra Milano og Venedig i nord til Rom og Napoli i syd. Dette motiv af en landevej i de skovklædte Sabinerbjerge nordøst for Rom vidner om, at Skovgaard bevægede sig vidt omkring for at studere Italiens landskaber, også til mere øde og ufremkommelige egne. Her foretog han flere skitser og malede ofte foran selve motivet.

Herhjemme blev Skovgaard sammen med kunstnerkollegaen J. Th. Lundbye en af guldalderens væsentligste nationalromantiske landskabsmalere. Han var i en årrække professor ved Kunstakademiet i København. Blandt andre var Skovgaard inspireret af de flamske barokke landskabsmalere som Jacob Ruysdael og den franske kunstner Claude Lorrains tidløse arkadiske landskaber. Han mestrede både det mindre format med virkelighedsnære pastose naturskildringer og de større, monumentale og detaljerige kompositioner. Kunstnerens foretrukne motivkreds var den danske bøgeskov, som han gennem livet malede i utallige variationer fra egne i hele landet. Skovgaards kunstneriske betydning blev primært fulgt op af sønnerne Joakim og Niels.


Country Road in the Sabine Hills, 1854
Oil on canvas, 30 x 37 cm.

In 1854-55, Skovgaard made his first longer education trip to Italy. He was newly married and had his wife Georgia as a companion. It was a journey they had been looking forward to with longing. Both had high expectations for meeting with intimate rural communities, magnificent landscapes and cultural attractions, and not least the great Italian painter tradition. The trip went from Milan and Venice in the north to Rome and Naples in the south. This motive of a country road in the wooded Sabine Mountains, northeast of Rome, shows that Skovgaard moved around to study Italy's landscapes, to more desolate and impassable areas. Here he made several sketches and painted often in front of the subject itself.

In Denmark was Skovgaard with fellow artist J. Th. Lundbye one of the golden age's most important national romantic landscape painters. For a number of years he had been a professor at the Academy of Fine Arts in Copenhagen. Among others, Skovgaard was inspired by the Flemish Baroque landscape painters such as Jacob Ruysdael and the French artist Claude Lorraine's timeless archadian landscapes. He mastered both the smaller format with realistic pastes of natural sources and the larger, monumental and detailed compositions. The artist's favorite motive was the Danish beech forest, which he through life painted in countless variations from his own throughout the country. The artistic significance of Skovgaard was primarily followed by the sons of Joakim and Niels.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.