Beach at Skagen Vesterby

From: €26,00

Loading Updating cart...

Martinus Rørbye (Danish, 1803-1848)

Stranden ved Skagen Vesterby, 1847
Olie på lærred, 38 x 53 cm.

For Rørbyes samtidige var Jylland lige så eksotisk som Rom eller det fjerne Østen. Kunstneren var flere gange i Jylland og var en af de første danske malere, der opdagede Skagens særlige kvaliteter. På en varm og blæsende sommerdag har Rørbye malet fiskere på stranden i Skagen, der losser tørv fra skibene. Malemåden er fri og penselføringen bred og luftig, hvilket antyder, at det er en skitse. Kompositionen er summarisk og nogle figurer og elementer er kun akkurat angivet med en enkelt malerklat. Det er helheden af strand, vind, blæst, lys og luft, der har interesseret Rørbye, og han foregriber på denne måde skagensmaleriets karakteristika en generation, før det blev et begreb.

Rørbye blev født ind i en dansk embedsfamilie i Norge, men flyttede som barn med familien til Danmark. Han var akademiuddannet under C.W. Eckersberg, fra hvem han videreførte den saglige og virkelighedsnære holdning til motiverne. Rørbye var rejselysten og rejste længere omkring end nogen anden af de danske guldalderkunstnere. Blandt andet var han i Norge, Frankrig, Italien, Grækenland og Tyrkiet, hvor han udførte talrige penne- og olieskitser foran motiverne til senere brug i malerier. I 1844 blev Rørbye professor på Kunstakademiet, men døde fire år senere af sygdom.


Beach at Skagen Vesterby, 1847
Oil on canvas, 38 x 53 cm.

For Rørbye's contemporaries, Jutland was as exotic as Rome or the Far East. The artist was several times in Jutland and was one of the first Danish painters to discover Skagen's special qualities. On a hot and windy summer day, Rørbye has painted fishermen on the shore in Skagen, which loosens peat from the ships. The painting is free and the brushwork is wide and airy, which suggests that it is a sketch. The composition is summarized and some figures and elements are just listed with a single paint stick. It is the entirety of beach, wind, wind, light and air that has been interested in Rørbye, and in this way he anticipates the characteristics of the Skagen painting one generation before it became a term.

Rørbye was born into a Danish official family in Norway, but moved as a child with the family to Denmark. He was a graduate of CW Eckersberg, from whom he continued the actual and realistic attitude towards the motives. Rørbye was the travel light and traveled further than any other Danish artist. Among other things he was in Norway, France, Italy, Greece and Turkey, where he performed numerous pen and oil kits in front of the motives for later use in paintings. In 1844, Rørbye became professor at the Academy of Fine Arts, but died four years later of illness.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.