The children’s meal

From: €26,00

Loading Updating cart...

Jan Steen (Dutch, 1626–1679)

Børnenes måltid, ca. 1665
Olie på træ, 82 x 70,5 cm.

Hollænderne kaldet er uordentligt hjem som dette for en “Jan Steen husholdning”. Børnene er formentlig kunstnerens egne, og deres tvivlsomme opførsel skal tjene som advarsel mod sløseri med Guds gaver. Værket er humoristisk, en parodi på et ordenligt og redeligt familieliv. Detaljerigdommen i for- og mellemgrund er stor, mens væggen i baggrunden er bar, kun beklædt med et enkelt, bart søm. Foruden værkets maleriske kvaliteter er den løsslupne stemning et godt billede på den hverdagsprægede intimitet, hollandsk kunst kunne gengive. Johannes Hage var ikke konform i sit syn på familie, børn og omgangstone, og maleriet har på den vis passet godt med hans overordnede livssyn.

Jan Steen var elev af maleren Jan van Goyen og en af de betydeligste bidragsydere til det karakteristiske folkelivs- og genremaleri, der opstod i Holland i 1600-tallet. Kernen af hans værk udgøres således af motiver med scener fra hverdagslivet i Hollands nederste og mellemste samfundslag, oftest livligt rodede kroscener og tumultariske familiesammenkomster. Jan Steen havde motiverne lige ved hånden, da han i perioder også ernærede sig som kroejer. Det fortællende og iscenesættende aspekt samt en humoristisk tone med en bagvedliggende streng moralsk pointe er træk, der går igennem alle kunstnerens malerier.


The children's meal, approx. 1665
Oil on wood, 82 x 70.5 cm.

The Dutch called is an unofficial home like this for a "Jan Steen household". The children are probably the artist's own, and their dubious behavior should serve as a warning against the waste of God's gifts. The work is humorous, a parody of an orderly and fair family life. The detail in the front and middle ground is large, while the wall in the background is bare, lined with a single bare stitch. In addition to the painter qualities of the work, the loose mood is a good picture of the everyday intimacy that Dutch art could reproduce. Johannes Hage was unconformed in his view of family, children and at times, and the painting has thus worked well with his overall view of life.

Jan Steen was a student of the painter Jan van Goyen and one of the most significant contributors to the characteristic popular and genre painting that originated in the Netherlands in the 17th century. The essence of his work is thus made up of motifs with everyday life in the lower and middle classes of Holland, most often cruelly crushed crowns and tumultuous family gatherings. Jan Steen had the motives at his fingertips, as he sometimes served as a crown owner. The narrative and staging aspect as well as a humorous tone with an underlying strict moral point are traits that go through all the artist's paintings.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.