The sea, Le Havre

From: €26,00

Loading Updating cart...

Oscar-Claude Monet (French, 1840-1926)

Havet, Le Havre, 1866,  Olie på lærred, 43 x 59,5 cm.

Throughout life, the sea and the water played a special role for Claude Monet - both as a human being and as an artist. He grew up at the sea in Le Havre and his early artistic experiences were especially closely related to the sea and naval painting. For Monet, the incentive for the ocean was immediately the opportunities it gave to cultivate the outdoor painting where nature is most changeable and polluted, and in his conscious work to renew maritime painting, he sought inspiration from Manet, Whistler, Courbet and in the Japanese woodcut, which he already started collecting as 16 years old.

In the sea, Le Havre, he reduced the narrative content to the tiny little ships far out on the horizon. It was not just a piece of sea, one of the earlier sea shots with ships as actors, it was the sea itself, which was the subject. It is stylistic a typical picture of Monet, and a picture that points out in his course. It was probably what he himself marked when he showed it in 1889 at the most important retrospective joint exhibition with Auguste Rodin, where he showed it under the title of the Sea.

Characteristics

Claude Monet is one of the pioneers in the exploration of the Impressionist Maling. It was thus one of his works that gave the style its name. Central to his work is the repeated insistence on painting light, air and water.

Havet, Le Havre, 1866,  Olie på lærred, 43 x 59,5 cm.

Livet igennem spillede havet og vandet en særlig rolle for Claude Monet – både som menneske og som kunstner. Han voksede op ved havet i Le Havre og hans tidlige kunstneriske erfaringer var især tæt knyttet til havet og marinemaleriet. For Monet var incitamentet ved havet umiddelbart de muligheder, det gav for at dyrke friluftsmaleriet, dér hvor naturen er mest foranderlig og stemningsmættet, og i hans bevidste arbejde på at forny det maritime maleri, søgte han inspiration både hos Manet, Whistler, Courbet og i de japanske træsnit, som han allerede begyndte at samle på som 16-årig.

I Havet, Le Havre reducerede han det narrative indhold til de bitte små skibe langt ude i horisonten. Det var ikke blot et søstykke, et af de tidligere havbilleder med skibe som aktører, det var selve Havet, der var motivet. Det er stilistisk et typisk billede af Monet, og et billede, der peger langt frem i hans forløb. Det var formodentlig det, han selv markerede, da han viste det i 1889 på den vigtigste retrospektive fællesudstilling med Auguste Rodin, hvor han viste det under titlen Havet.

Karakteristik

Claude Monet er en af pionererne indenfor udforskningen af den impressionistiske malemåde. Det var således et af hans værker, der gav stilen dens navn. Helt centralt i hans arbejde er den gentagne insisteren på at male lys, luft og vand.

Stilart: Impressionisme


Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.