Two women talking

From: €26,00

Loading Updating cart...

Carl Bloch (Danish, 1834-1890)

To koner, der taler sammen, 1874
Olie på træ, 43 x 32 cm. (afrundet foroven)

To vaskekoner snakker sammen i døråbningen. Den talende henvender sig med ivrige fagter til den anden, der udviser skepsis over, hvad hun hører. I Carl Blochs genremalerier var det ofte det københavnske proletariat, der stod for skud. Han skildrede alt fra tjenestemænd og gademusikanter til vaskekoner i humoristiske hverdagssituationer. Fælles for motiverne er den lettere karikerede mimik og bevægelse, som Bloch tillagde sine figurer. I dette maleri tydeliggøres den ene vaskekones tilbageholdenhed ved det mistroiske ansigtsudtryk og de korslagte arme, mens den anden med tydelige gebærder udviser en insisterende ivrighed. Motivet trækker tråde tilbage til de hollandske guldaldermaleres vittige og ofte overdrevne afbildninger af almuelivet.


Two women talking, 1874
Oil on wood, 43 x 32 cm. (rounded up)

Two washers talk together in the doorway. The speaking person addresses eager phantoms to the other who is skeptical of what she hears. In Carl Bloch's genre paintings, it was often the Copenhagen proletariat that shot for shooting. He portrayed everything from officials and street musicians to laundry kits in humorous everyday situations. Common to the motives is the lighter caricature mimic and movement, which Bloch added to his characters. In this painting, the restraint of one washes by the mistrust of the facial expression and the crossed arms, while the other showing clear insistence shows an insistence. The motif draws back to the witty and often exaggerated images of everyday life in the Dutch golden age painters.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.