View from the Artist’s Window

From: €26,00

Loading Updating cart...

Martinus Rørbye (Danish, 1803 - 1848)

Udsigt fra kunstnerens vindue, Ca. 1825,  Olie på lærred

Omkring midten af 1820’erne befandt Rørbye sig i en opbrudssituation på flere planer. Personligt stod han foran at forlade barndomshjemmet, fra hvis stuevindue udsigten her er malet.

Splittelse mellem realitet og ideal
Som maler begyndte han at supplere akademiets undervisning med skoling hos idealisten Eckersberg, og samtidig forskød periodens åndelige klima sig i retning af en betoning af splittelsen mellem realiteter og ideal. Man kan betegne det som det nære på den ene side og længslernes fjerne mål på den anden.

Aspekter af opbrud
De forskellige aspekter af opbrud har sat sig spor i motivet. Stuens nærhed er sat op imod havnens sejlskibe, som skal lægge til på fjerne steder. Fugleburet i vinduesåbningen befinder sig i overgangen mellem inde og ude, og denne placering forankrer symbolikken omkrig fuglens fængsel. I vindueskarmen fortæller blomsterne i forskellige vækststadier om livsforløbet: Den lille stikling til højre suppleres af den blomstrende hortensia til venstre og den delvist visnende blomst midt i billedet.

Romantikkens yndlingsmotiver med symbolske undertoner
Ude i havnen modsvares blomsterne af tre orlogsskibe, hvoraf det midterste endnu er under opbygning på værftet, mens det højre mangler takkelagen og kun skibet yderst til venstre fremstår sødygtigt med sit nuværende udstyr. I romantikken blev det åbne vindue og skibet på havet to yndlingsmotiver med symbolske undertoner, og det er netop sådan, Rørbye her kombinerer dem.


View from the Artist's Window, C. 1825, Oil on canvas

Around the mid-1820s Rørbye found himself in a time of transition on several levels. On a personal level he was about to leave his childhood home where this view from the drawing-room window was painted.

Dichotomy between the real and the ideal
On a professional level, he began to supplement his studies at the Academy with additional schooling from the idealist Eckersberg, and at the same time a shift occurred in the intellectual life of the period, giving rise to a greater emphasis on the dichotomy between the real and the ideal, between the familiar and distant longings.

Aspects of transition
These different aspects of transition left their mark on the scene. The familiar closeness of the drawing room is contrasted with the sailing ships in the harbour, bound for faraway destinations. The cage in the window occupies a transitional position between the indoors and the outdoors, thereby emphasising the symbolism of the imprisoned bird.

Popular themes with symbolic undertones
On the windowsill, flowers in different stages of growth reflect the stages of human life: The small cutting to the right is balanced by the flowering hydrangea and the partially withered flower in the middle of the picture. Out in the harbour the flowers are matched by three warships: the middle ship is still under construction, the right one has no rigging, leaving only the ship on the left seaworthy. During the Romantic era, open windows and ships on the sea became popular themes with symbolic undertones.

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image.
Delivered fully strung, ready for hanging.

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.