Winter landscape with Northern Zealand character

From: €26,00

Loading Updating cart...

Johan Thomas Lundbye (Danish, 1818-1848)

Vinterlandskab i nordsjællandsk karakter, 1841
Olie på lærred, 77 x 104 cm.

I tråd med tidens nationalromantiske ideer søgte Lundbye væk fra byen og ud i naturen. Han malede især det åbne panoramiske sjællandske landskab, der stod ham nær. Dette øde landskab, der er præget af en frostknuget tysthed er et sjældent motiv i guldalderen, idet vinterlandskabet harmonerede dårligt med friluftsmaleriet. Kompositionen er bred og harmonisk med en stort opslået, foranderlig himmel og en stærk betoning af linjernes spil i motivet. Snedækket på jordskrænterne, sporene fra slæden og det rødmende lys på den sene eftermiddags himmel indgyder beskueren en stemning af noget storladent og ensomt.

Lundbye tilhører den yngste generation af danske guldaldermalere. Han var specialiseret i dyremaleri, men det var landskabsmaleriet, der blev det centrale i hans karriere. Med indflydelse fra blandt andre akademiprofessor J.L. Lund indtog Lundbye tidligt en romantisk holdning til kunsten. Hans tilgang til maleriet var langt mere stemningspræget end for eksempel den ældre guldaldermaler C. W. Eckersberg og dennes elevers. Lundbye var derfor en af de kunstnere, der var med til at markere det nationalromantiske landskabs gennembrud, hvorfor han allerede i samtiden nød stor anerkendelse. Lundbye var meget optaget af litteratur, og fandt blandt andre stor inspiration i at læse Søren Kirkegaards skrifter. I 1848 meldte han sig som frivillig til Treårskrigen, men blev formentlig dræbt af et vådeskud inden han nåede at komme i kamp.


Winter landscape with Northern Zealand character, 1841
Oil on canvas, 77 x 104 cm.

In keeping with the time's national romantic ideas, Lundbye sought out from the city and into nature. He painted in particular the open panoramic Zealand landscape that stood him close. This desolate landscape, characterized by frostbite silence, is a rare motif of the Golden Age, as the winter landscape flawed harmony with the outdoor painting. The composition is wide and harmonious with a large-scale, changeable sky and a strong emphasis on the lines of the line in the subject. Snow-capped on the terrain, the slopes of the sled and the blushing light on the late afternoon sky give the viewer a mood of something big-laden and lonely.

Lundbye belongs to the youngest generation of Danish golden age painters. He was specialized in animal painting, but it was the landscape painting that became the core of his career. With influence from, among others, academic professor JL Lund, Lundbye took a romantic attitude to art early. His approach to the painting was far more atmospheric than, for example, the older golden age painter CW Eckersberg and his pupils. Lundbye was therefore one of the artists who helped to mark the breakthrough of the national romantic landscape, why he already enjoyed great recognition in the past. Lundbye was very interested in literature, and found among other things great inspiration in reading Søren Kirkegaard's writings. In 1848, he declared himself volunteered for the Three Years War, but was probably killed by a shotgun before he came to battle.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.