Interior in Strandgade, Sunlight on the Floor

From: €26,00

Loading Updating cart...

Vilhelm Hammershøi (Danish, 1864 - 1916)

Stue i Strandgade med solskin på gulvet, 1901, Olie på lærred

En stor del af Hammershøis produktion er interiører fra de lejligheder, han boede i gennem årene. Han brugte sine hjem som både atelier og motiv. Det var bestemt ikke tilfældige lejligheder. Hammershøi sagde i et interview i bladet Hjemmet i 1909: "Rent personlig holder jeg af det Gamle, af gamle Boliger, gamle Møbler, af den ganske særegne Stemning som hviler over alt dette."

De særlige lejligheder er valgt, fordi de skaber mulighed for at give maleriet et sanseligt rum. Rummene udgør selve maleriet, hvori figurerne indgår i forbindelser med omgivelserne som i en slags intime kammerspil. Hammershøi er del af en international retning, hvor traditionelle motiver som interiører bliver ensbetydende med en udforskning af det maleriske rum. Kunstnerne fremhæver fænomener som lys, luft og vand i stedet for fortællinger og har opmærksomheden rettet mod, hvordan de behandler lærredet med maling.

I denne periode er mange kunstnere optaget af fotografiets muligheder som indgang til maleriet. Blandt fotografierne i Hammershøis samling findes flere af københavnske gader og baggårde, som virker tæt forbundet med hans malerier. Hammershøi malede ikke kun indenfor, men også udenfor, hvor han skildrede en del bygninger og steder rundt omkring i byen. Aldrig tilfældige, men nøje udvalgte steder; tit set gennem en karakteristisk tåget dis.


Interior in Strandgade, Sunlight on the Floor, 1901, Oil on canvas

Much of Hammershøi’s work shows interiors from his homes. Over the years he would use his changing homes as studio and subject matter. He did not choose his flats at random. In an interview with the magazine Hjemmet (The Home) in 1909 Hammershøi said: "I personally prefer the Old; old buildings, old furniture, the unique and distinct atmosphere that such things possess."

His homes were chosen because they provided a sensuous space for his paintings. The rooms constitute the main setting, and in this setting the figures interact with their surroundings as if taking part in an intimate chamber play. Hammershøi is part of an international movement in which traditional subjects, such as interiors, are used to investigate the painterly space. The artists accentuate phenomena such as light, air, and water over narrative, and their attention is focused on how they apply paint to the canvas.

During this period many artists are interested in photography as a point of entry to painting. The photographs in Hammershøi’s collection include several images of Copenhagen streets and backyards that appear to be closely linked to his paintings. Hammershøi did not just paint interiors; he also ventured outdoors to depict a number of buildings and places in the city. These were always carefully selected, and frequently viewed through a characteristic misty haze. ."

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image.
Delivered fully strung, ready for hanging.

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.