Trees in the woods

From: €26,00

Loading Updating cart...

Jørgen Roed (Danish, 1808-1888)

Træer vises ud i skoven, u.å.
Olie på lærred, 29,5 x 38,5 cm.

Foruden portrætter yndede Jørgen Roed også at udføre motiver, der ofte gengav dagligdags situationer i stedet for egentlige fortællinger. I dette idylliske motiv af et dansk skovparti har kunstneren skildret en skovfoged i samtale med en skovhugger. Skovhuggeren peger på et af de birketræer, der måske skal fældes, mens han holder øksen tæt ind til kroppen. Med løftet hoved og et tænksomt blik observerer skovfogeden det udpegede træ nøje, mens hans hund står i en afventende position. Hele kompositionen er gengivet med en lys og levende kolorit, der understreger den idylliske sommerstemning.

Jørgen Roed kom på Kunstakademiet da han var 14 år gammel som elev af portrætmaleren Heinrich Hansen. Senere blev han elev hos C.W. Eckersberg og var i mange år optaget af arkitekturmaleriet, som han blandt andet dyrkede under et studierejseophold i Italien i årene 1837-1841. Her udførte han også flere landskaber og modtog fra mæcener hjemme i Danmark bestillinger på altertavler. Efter hjemkomsten ernærede han sig af økonomiske årsager primært som portrætmaler, men det var de tidligere malerier, der fik den største betydning for eftertiden. Roed udførte flere kunstnerportrætter, blandt andet af Wilhelm Marstrand og Herman Wilhelm Bissen.


Trees in the woods, n.d.
Oil on canvas, 29,5 x 38,5 cm.

In addition to portraits, Jørgen Roed also favored motifs that often replaced everyday situations instead of actual narratives. In this idyllic motif of a Danish forest party, the artist has portrayed a logger in conversation with a logger. The woodpecker points to one of the birch trees that may have to fall while holding the ax close to the body. With the head lifted and a thoughtful look, the forest man observes the designated tree carefully while his dog is in a pending position. The whole composition is reproduced with a bright and vibrant color that emphasizes the idyllic summer atmosphere.

Jørgen Roed joined the Academy of Arts when he was 14 years old as a student of the portrait painter Heinrich Hansen. Later he became a student at CW Eckersberg and for many years he was admired by the architecture painting, which he, among other things, cultivated during a study trip in Italy in the years 1837-1841. Here he also performed several landscapes and received orders from altar boards from patrons at home in Denmark. After returning home, for economic reasons he was used primarily as a portrait painter, but it was the earlier paintings that had the greatest significance for posterity. Roed performed several artist portraits, including Wilhelm Marstrand and Herman Wilhelm Bissen.

 

Details

The prints are individually crafted in heavy duty 280 gram Museum Quality Art Print paper.

Ordered framed the artwork is custom mount, cut perfectly to your image
Delivered fully strung, ready for hanging

Created from high-quality wood, milled with simple clean lines and presented with a satin finish.
This frame has a square profile measuring 20mm (front face) by 23mm (depth from wall).

Available in black or natural.